Periyodik Kontrol foto

Türkak Akreditasyonu

  • Eklenme, Wednesday, April 8, 2020
  • Etiketler : Türkak,Akreditasyonu,

Türkak Akreditasyonu
ALBERK QA  Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon Standardı:
TS EN ISO/IEC 17020:2012
A Tipi Muayene Kuruluşu
Akreditasyon No : AB-0067-M

İncelemek İçin tıklayınız : »» Türkak Muayene Akreditasyon Kapsamımız  - turkak.org.trQA TECHNIC, ulusal ve uluslararası alanda, tum fabrika ekipmanları konusunda EN 17020 kapsamında asağıdaki kapsamlarda teknik kontrol yetkisine sahiptir.

Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar a a
Asansörler

-Elektrikli Tahrikli Asansör
-Hidrolik Tahrikli Asansör
Periyodik Kontrol Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Asansör Periyodik Kontrollleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ
   
Kapı ve Pencere Sistemleri Fabrika Üretim Kontrolünün muayenesi TS EN 14351-1 Madde:7.3'e göre oluşturulmuş CE-PR-032 numaralı muayene prosedürü
Yürüyen Merdiven / Yürüyen Bant

Periyodik Kontroller İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
TS EN 13015+A1
TS EN 115
Basınçlı Kaplar
- Kompresör ve hava tankı
- Hidrofor tankı
- Genleşme tankı
- Buharlı pişirme kabı
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Kazanlar
- Buhar Kazanı
- Kalorifer Kazanı
- Kızgın Su Kazanı
- Kızgın Yağ Kazanı
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Sıvılaştırımış Gaz Tankları(LPG ve benzeri yer altı, yer üstü tankları) Periyodik Muayene İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
Yangın tesisatı ve hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Muayene TS 9811,
TS EN 671-3,
TS EN 12416-1+A2,
TS EN 12416-2+A1,
TS EN 12845+A2
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler Tasarım-Proje Muayenesi EN 60079-10-1
EN 60079-10-2
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar ve Tesisat Uygunluk Muayenesi EN 60079-14
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler ve Patlayıcı Ortamlarda Bulunan Ekipmanlar Güvenlik Muayenesi EN 1127-1
EN 1834-2
EN 1710+A1
EN 1755+A1
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler Güvenlik Muayenesi ATEX 137 ( 99/92/AT) Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkındaki Yönetmelik
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Yeni Sıcak Su Kazanları AT Tip incelemesi (Modül B)

Tipe Uygunluk (Modül C)
92/42/AT Yeni Sıcak Su KazanlarınaDairYönetmelik, EK III

92/42/AT Yeni Sıcak Su KazanlarınaDairYönetmelik, EK IV
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IV kapsamındaki:

1 -Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:
1. 1- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,
1. 2- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
1. 3- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
1. 4- Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
2- Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,
3- Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
4 -Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:
4. 1- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,
4. 2- İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
5- Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1'den 4'e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.
6- Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,
7- Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,
8- Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX

9- Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/ s'den yüksek olan, abkant presler de dâhil olmak üzere, presler.
13- EI ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.
16- Taşıt bakım liftleri.
17- Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Gaz Yakan Cihazlar AT Tip İncelemesi


AT Tipe Uygunluk Beyanı
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, Ek-II.1

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, Ek-II.2
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Asansörler Asansörlerin AB Tip
İncelemesi (Modül B)

Asansörlerin Birim Doğrulamaya
Dayalı Uygunluğu (Modül G)

Asansörlerin Son Muayenesi
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IV-B

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek VIII2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek V
2014/68/EU Pressure equipment
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Pressure Equipment Module A2 - Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Module B - EU-Type examination - production type
Module B - EU-Type examination - design type
Module C2 - Conformity to type based on internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Module F - Conformity to type based on pressure equipment verification
Module G - Conformity based on unit verification
Annex III
Approval of permanent joining personnel

Approval of permanent joining procedures
Annex I, 3.1.2

Türkak Akreditasyonu

Periyodik Kontrol

Gaz basınç kontrol

Periyodik Kontrol Terimleri

gaz iztasyonları

Başvuru Formu

Periyodik Kontrol Hizmetler başvuru formu için tıklayınız.

başvuru formu

türkak akreditasyon sertifikamız Kapsamlarımız
Teknik Destek
kapat
Periyodik Kontrol Dept.
0216 572 4910 - 11
0 216 572 4910 /126